Regulamin

Regulamin HUNT RUN CAMP Kotelnica 2018

 

 1. CEL i MISJA IMPREZY

Misja: Integrowanie ludzi z pasją i zapałem do aktywnego trybu życiu

- Organizacja długiego weekendowego obozu w połączeniu z aktywnością sportową w tym biegów z przeszkodami sprawdzających sprawność fizyczną człowieka oraz grupowych zawodów, turniejów i wykładów

- Propagowanie zdrowego, aktywnego i ekologicznego stylu życia (sprzątanie gór)

- Promowanie miejscowości gospodarzy, Dzikiej Armii Hunt Run oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych

- Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowo -  kulturalnych w Polsce

 

 1. ORGANIZATOR

 

Organizator

SAA IDEAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Relaksowa 37/28
02-796 Warszawa, Polska

 

email: [email protected]

Oficjalna strona internetowa: www.HuntRun.pl

Fanpage: www.facebook.com/HuntRun

Instagram: https://www.instagram.com/bieghuntrun

Youtube: https://www.youtube.com/user/DirtHunterPL

 

 1. NAZWA IMPREZY

HUNT RUN CAMP Kotelnica Białczańska

 1. TERMIN, MIEJSCE, START
 • 6 września 2018, Kotelnica Białczańska, treningi, wykłady, challenge
 • 7 września 2018, Kotelnica Białczańska, wykłady, treningi, ognisko w płomieniach Aloha (start 20:00)
 • 8 września 2018, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska - Ranny Dzik 6km (start o wybranej godzinie przez uczestnika 3:00 - 4:45) - obowiązkowe czołówki
 • 8 września 2018, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska - Hardy Dzik na 10km (start o wybranej godzinie przez uczestnika 9:00 - 11:30)
 • 9 lipca 2018, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska – Family & Junior Dzik na 4km (start o wybranej godzinie przez uczestnika 9:00 - 09:45)
 • 9 lipca 2018, Kotelnica Białczańska, Białka Tatrzańska – Hunt Run Kids 1km (start o wybranej godzinie przez uczestnika 10:00 - 10:45)
 • 9 lipca 2018, Kotelnica Białczańska, Dzika Familjada, Mistrzostwa Dzików

 

Miasteczko imprezy zlokalizowane będzie w oznaczonym miejscu w okolicy Parkingu głównego Kotelnica Białczańska

Godziny otwarcia biura:

 • 6 września 18:00 - 20:00
 • 7 września, 16:00 – 20:00
 • 8 września 2018, 8:00 – 16:00
 • 9 września 2018, 8:00 - 11:00

Godziny otwarcia biura zawodów mogą ulec zmianie, jeśli taka sytuacja wystąpi, Organizator poinformuje o tym najpóźniej do 7 dni przed zawodami.

W biurze zawodów wyznaczone będą specjalne stanowiska dla osób z wypełnionym Oświadczeniem (do pobrania na końcu regulaminu).

 

Dokładniejsze lokalizacje Startu/Mety zostaną zamieszczone w harmonogramie imprez oraz na mapkach.

Godziny startów poszczególnych fali:

 

8 września 2018 – Ranny Dzik 6 km (limit 800 osób)

 

Dzień

Godzina

Nazwa serii

Pojemność

Sobota

03:00

OPEN #1

100

Sobota

03:15

OPEN #2

100

Sobota

03:30

OPEN #3

100

Sobota

03:45

OPEN #4

100

Sobota

04:00

OPEN #5

100

Sobota

04:15

OPEN #6

100

Sobota

04:30

OPEN #7

100

Sobota

04:45

OPEN #8

100

   

Razem

800

 

8 września 2018 – Hardy Dzik 6 km (limit 1200 osób)

Dzień

Godzina

Nazwa serii

Pojemność

Niedziela

09:00

OPEN #1

100

Niedziela

09:15

OPEN #2

100

Niedziela

09:30

OPEN #3

100

Niedziela

09:45

OPEN #4

100

Niedziela

10:00

OPEN #5

100

Niedziela

10:15

OPEN #6

100

Niedziela

10:30

OPEN #7

100

Niedziela

10:45

OPEN #8

100

Niedziela

11:00

OPEN #9

100

Niedziela

11:00

OPEN #10

100

Niedziela

11:15

OPEN #11

100

Niedziela

11:30

OPEN #12

100

   

TOTAL

1200

 

9 września 2018 – Family & Junior Dzik 4 km (limit 400 osób)

Dzień

Godzina

Nazwa serii

Pojemność

Niedziela

09:00

OPEN #1

100

Niedziela

09:15

OPEN #2

100

Niedziela

09:30

OPEN #3

100

Niedziela

09:45

OPEN #4

100

 

9 września 2018 – Hunt Run Kids 1km (limit 200 osób)

Dzień

Godzina

Nazwa serii

Pojemność

Niedziela

10:00

OPEN #1

50

Niedziela

10:15

OPEN #2

50

Niedziela

10:30

OPEN #3

50

Niedziela

10:45

OPEN #4

50

 

5.TRASA, DYSTANS, AKTYWNOŚCI,

Bieg

Dystans biegu Ranny Dzik 8 września 3:00-4:45 rano wynosić będzie około 6 km.

Dystans biegu Hardy Dzik 8 września 9:00-11:30 rano wynosić będzie około 10 km.

Dystans biegu Family & Junior Dzik 9 września 9:00-10:00 wynosić będzie około 4 km.

Dystans biegu Hunt Run Kids 9 września 10:00-10:45 wynosić będzie około 1 km.

Trasa trudna: woda, błoto, las, piach, zarośla, przełęcze, wzniesienia, przeszkody naturalne i sztuczne.

Trasa biegu na prawie całej długości otaśmowana. Zabronione jest przekraczanie linii wyznaczonych przez taśmy oraz omijanie przeszkód. Umyślne zrywanie taśmy podczas zawodów może skutkować dyskwalifikacją w zawodach.

Średnia szerokość trasy: 3 metry.

Familjada Dzików

Aktywności integrujące drużyny przyjeżdżające na CAMP. Konkurencję promujące współpracę w grupach, lepszą organizację i efektywne wykorzystanie atrybutów danej grupy.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Bieg

Prawo startu  

  • W biegu na 10km prawo startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych z trudnymi  przeszkodami wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi, przeszkody wysokościowe )oraz podpiszą oświadczenie, że są  świadomi stanu swojego zdrowia oraz rodzaju zawodów, w których startują i że stan zdrowia pozwala na start w tych zawodach oraz, że startują na własną odpowiedzialność [pobierz oświadczenie].
  • W biegu na 6km prawo startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start z dołączoną kserokopią dowodu rodzica, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych z trudnymi  przeszkodami wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi, przeszkody wysokościowe )oraz podpiszą oświadczenie, że są  świadomi stanu swojego zdrowia oraz rodzaju zawodów, w których startują i że stan zdrowia pozwala na start w tych zawodach oraz, że startują na własną odpowiedzialność [pobierz oświadczenie] (dla osób poniżej 18 lat oświadczenie podpisują rodzice)
  • W biegu na 4km prawo startu mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 11 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów zjawią się z opiekunem oraz z pisemną zgodą rodzica na start z dołączoną kserokopią dowodu rodzica, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych z trudnymi  przeszkodami wymagającymi sprawności fizycznej i odporności na długotrwały wysiłek w trudnych warunkach pogodowych i terenowych (np. zmienna temperatura, wysokie podbiegi, przeszkody wysokościowe )oraz podpiszą oświadczenie, że są  świadomi stanu swojego zdrowia oraz rodzaju zawodów, w których startują i że stan zdrowia pozwala na start w tych zawodach oraz, że startują na własną odpowiedzialność (dla osób poniżej 18 lat oświadczenie podpisują rodzice)

 

 • Wzór Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu oraz będzie do wypełnienia w biurze zawodów.

 

 

Limit uczestników

Bieg

 • 8-9 września, biegi na dystansach 6km- 800osób i 10 km- 1200osób, 1km - 200 osób, 4km - 400 osób. Liczba osób w fali maksymalnie 100 osób. Zmiany w godzinach startu można dokonywać do 20.08.2018 na stronie internetowej. Po zamknięciu listy nie ma możliwości zmiany startu. W razie wyczerpania dostępnych miejsc Organizator może podjąć decyzję o  ewentualnym uruchomieniu kolejnych fali startów.

CAMP

 • 6-9 września 1000 dodatkowych pakietów dla osób poza biegiem.

 

Weryfikacja w Biurze Zawodów

 

Weryfikacja na Bieg i CAMP następuje w godzinach otwarcia Biura Zawodów. Weryfikacja na bieg najpóźniej 1h przed startem.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w CAMPIE oraz w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty za uczestnictwo. Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej na konto Organizatora.

Ze względu na charakter CAMPA, oraz atrakcji towarzyszących każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie.

Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia lub przegrzania organizmu pozostaje po stronie zawodników.

Niezależnie od opisanej powyżej odpowiedzialności uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z CAMPA lub trasy zawodów, turniejów uczestników w sytuacji, gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej bądź innej opieki. W sytuacji gdy uczestnik, którego zdrowie lub życie jest zagrożone, a odmówi opuszczenia CAMPA lub trasy zawodów, turnieju oraz skierowania się do punktu medycznego, organizator może zlecić interwencje medyków lub służb mundurowych. Koszt tej interwencji ponosi uczestnik. Wszelkie konsekwencje prawne oraz ich koszt również ponoszony jest przez uczestnika.

 

Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach “kolcach” / w butach z kolcami.

W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręcznie podpisane Oświadczenia omówione w pkt 6 powyżej (Warunki uczestnictwa/prawo startu)  o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. [Pobierz oświadczenie]. Zaleca się zgłaszanie do Biura Zawodów z wydrukowanym i podpisanym Oświadczeniem. Dla osób z wydrukowanym i uzupełnionym oświadczeniem zostaną stworzone specjalne stanowiska w Biurze Zawodów.

 

7.ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA na CAMP

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się  za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zawodów. Dopuszczeni do udziału w CAMPIE zostaną osoby, które wniosą stosowną opłatę wpisową, zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną zarejestrowani na stronie www.HuntRun.PL

Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń.

O wysokości wpisowego decyduje termin dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 

Cennik pakietów startowych w Hunt Run CAMP:

W razie zapisów po 20 sierpnia, Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu na CAMP. Zapisy tylko w biurze zawodów jeśli limit startujących nie zostanie wyczerpany

Pierwsze 1000 miejsc w niższej cenie dotyczy tylko Rannego Dzika oraz Hardego Dzika (1000 pakietów w niższej cenie łącznie)

 

W dniu kiedy odbywać się będzie bieg Uczestnicy którzy zdecydują się na start będą przypisani do fali startowej, w której będzie wolne miejsce.

Limit miejsc w gorącym tygodniu w niższej cenie 1000 osób

 

W celu zgłoszenia się na CAMP + bieg indywidualnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać przelewu online na stronie:

www.HuntRun.PL

 

W celu zgłoszenia się CAMP + biegu drużynowo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wybrać lub wpisać nazwę drużyny i dokonać w tym samym czasie przelewu wygenerowanego na stronie.

www.HuntRun.PL

 

O przyjęciu zgłoszenia do biegu oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.

Drużynę w biegu stanowi minimum 5 osób. Opłaty należy dokonywać drużynowo lub indywidualnie wpisując w tytule przelewu: Polowanie na Biegaczy/imię i nazwisko/nazwa drużyny/. Należy wybrać z listy swoją drużynę lub utworzyć nową w formularzu zapisów.

 

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika lub Drużynę. Opłata jest nieważna, gdy dane zawodnika nie zostały zgłoszone podczas uiszczania opłaty, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.

 

W celu zgłoszenia się na CAMP należy podać swoje dane personalne oraz dokonać w tym samym czasie przelewu wygenerowanego na stronie.

 

8.KLASYFIKACJA

Pomiar czasu elektroniczny.

Będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn
 • Kategorie wiekowe Kobiet i mężczyzn
  • (Ranny Dzik/ Hardy Dzik) 16/18 - 30
  • 31-40
  • 41-50
  • 51-100+
 • Drużynowa (w skład drużyny wchodzą min. 5 osób, liczy się czas 5ciu najlepszych zawodników), zawodnicy zgłoszeni drużynowo klasyfikowani są również indywidualnie.

 

9.NAGRODY

Przewidziano następujące nagrody:

 • OPEN otrzymują nagrody rzeczowe
 • Kategorie wiekowe otrzymują nagrody rzeczowe
 • Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji  drużynowej otrzymują nagrody rzeczowe

Każdy uczestnik otrzyma medal z zawodów na mecie.

 

Uczestnicy otrzymują w ramach pakietów na które się zdecydują min.

 • medal na mecie
 • wejście na Imprezy Aloha (Płomienie Aloha - 7 września + Aloha Muzik - 8 września)
 • posiłek regeneracyjny (startujący w Rannym i Hardym Dziku)
 • elektroniczny pomiar czasu (startujący w Rannym i Hardym Dziku)
 • worek na depozyt - (startujący w Rannym, Hardym Dziku, Family & Junior Dzik)
 • Kursy online z portalu FitnessHeroes.PL dotyczące diety i przygotowania o wartości 200zł
 • Okolicznościowe gadżety wedle własnego wyboru podczas rejestracji
 • Możliwość skorzystania z pola namiotowego bezpłatnie przez 4 dni bezpłatnie (wartość 4x25zł)
 • Możliwość wzięcia udziału w aktywnościach CAMPA: Mistrzostwach Dzików, Famljadzie Dzików oraz turniejach (tylko osoby biorące udział w CAMPIE)
 1.  FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Bieg

Podczas zawodów Hunt Run Polowanie na Biegaczy start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów.

Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Punkt kontrolny stanowi matę pomiaru czasu. W przypadku braku odnotowania czasu na punkcie kontrolnym, zawodnik nie będzie uwzględniony w klasyfikacji.

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył zawody Hunt Run Polowanie na Biegaczy i jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.

W przypadku zmiany godziny startu imprezy, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje uczestników co najmniej na 3 dni przed imprezą.

Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biuro zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

Kary za niewykonywanie przeszkód. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonywania wszystkich oficjalnych przeszkód  na trasie biegu. Niepokonanie przeszkody lub opuszczanie wyznaczonej trasy wiąże się z udzieleniem przez sędziów kar czasowych. Za każde ominięcie przeszkody uczestnik będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych ćwiczeń pod okiem sędziego. Po tym czasie zawodnik może, lecz nie musi jeszcze raz pokonać przeszkodę. Na trasie biegu przy głównych przeszkodach znajdować się będą wolontariusze, którzy będą pomagać w pokonywaniu przeszkód.

Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane. Każdy uczestnik, który będzie skracał trasę biegu lub oszukiwał w inny rażący sposób, zostanie zdyskwalifikowany z zawodów bez możliwości ponownego startu w obecnej edycji biegu BEZ ZWROTU OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W BIEGU.

 

Familjada Dzików

Każdy rejestrujący się Uczestnik na CAMP otrzymuje jedną z dwóch opasek w dwóch kolorach. Kolor opaski świadczy o przynależności do danej drużyny. Punktowane będą poszczególne miejsca w danych konkurencjach lub zwycięstwa całej grupy. Drużyny będą rywalizować w poszczególnych konkurencjach typu: przeciąganie liny, wyścigi w workach, robienie większego hałasu. Szczegóły konkurencji i punktacji zostaną podane na 7 dni przed Startem CAMPA

 

Mistrzostwa Świata Dzików Przewidujemy następujące konkurencje:

Najdłuższe skakanie na skakance (własne skakanki)

Najdłuższe kręcenie Hula Hopem (własne hula hopy) 1. SPRAWY SANITARNE

Na mecie zostaną wydzielone miejsca na zniszczoną podczas zawodów odzież , buty, koszulki, odzież ochronną.

 1. OFICJALNE WYNIKI

Oficjalne wyniki zamieszczone zostaną na stronie oficjalnej zawodów www.HuntRun.PL 1. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejszymi zmianami) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na Hunt Run – Polowanie na Biegaczy i udziału w nim. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 1. OCHRONA WIZERUNKU MARKI HUNT RUN

Uczestnicy biegu Hunt Run – Polowanie na Biegaczy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach foto i wideo zamieszczanych zarówno na stronie, portalach społecznościowych i materiałach marketingowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne. Nie podporządkowanie się decyzjom służb medycznych i mundurowych grozi konsekwencjami prawnymi oraz poniesieniem wszelkich kosztów związanych z możliwymi interwencjami.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. Zawodnicy, którzy spowodują zagrożenie dla innych zawodników (podtapianie, deptanie, agresywne przepychanie itp.) zostają zdyskwalifikowani z zawodów dożywotnio i mogą ponieść konsekwencje prawne swoich czynów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione przedmioty na terenie imprezy.

Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia służbę medyczną.

Ostateczne zamknięcie list startowych na zawody nastąpi w dniu imprez w razie nie wyczerpania się pakietów startowych.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

Wszystkie sprawy sporne dotyczące wyników  zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 01.09.2018. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.HuntRun.PL Wiążące wersje regulaminu dla biegu na Kotelnicy będą publikowane oficjalnie na 7 dni przed biegiem.

 1. Regulamin Pola Namiotowego

Regulamin Pola Namiotowego jest ustanowiony poprzez dodatkowy regulamin.

 

Oświadczenie uczestnika

ð     Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Hunt Run – Polowanie na Biegaczy 2017 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przedsięwzięcia; w tym publikowanie moich danych na listach startowych i listach wyników zawodów,  oraz dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych

ð     Oświadczam, że jestem świadomy charakteru biegu i zagrożeń z nim związanych, jego zasad i warunków oraz potwierdzam, że jestem świadom swojego stanu zdrowia i że mój stan zdrowia w momencie startu pozwala mi na start, jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność.

ð     Oświadczam, że uczestniczę w Hunt Run Polowanie na Biegaczy 2017 w pełni świadomy zagrożeń wynikających z charakteru biegu, i że startuję na własne ryzyko. Zobowiązuję się do zachowania zasad bezpieczeństwa by uchronić zdrowie własne oraz innych uczestników.

ð     Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność organizatora Organic Barbara Sułowska (a także ich kierownictwo, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Hunt Run – Polowanie na Biegaczy.

ð     Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące.

ð     Oświadczam także, że nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądem wobec Organizatora Biegu.

ð     Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

ð     Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych o wszelkich innych imprezach i działaniach  drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

ð     Zgadzam się, jako użytkownik końcowy, na wykorzystywanie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych dla celów marketingowych.

Data

 

Imię i Nazwisko

 

NrStartowy

 

Podpis