Ministerstwa Sportu i Turystyki objęło Patronat Honorowy nad Festiwalem Hunt Run

Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło Patronat honorowy nad Festiwalem Hunt Run. 

Organizacja 4 dniowych wydarzeń i edukowanie społeczeństwa przez cały rok sprawia, że realizujemy główne założenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Festiwal promuje aktywność fizyczną, zachęca do udziału w sportach ekstremalnych, wpływa na upowszechnianie sportu i rozwój lokalnej turystyki.

Hunt Run został objęty Patronatem honorowym min. dzięki temu, że pokazuje, że można się bawić i aktywnie spędzać czas ze znajomymi, kolegami z pracy czy z rodziną. Dla uczestników ważna jest rywalizacja, ale także współpraca i niesienie pomocy przy pokonywaniu przeszkód. Takie wartości prezentuje właśnie nasza społeczność. 

Festiwal pozytywnie wpływa na rozwój turystyki w Białce Tatrzańskiej i okolicznych miejscowości. Osoby, które wybierają się na nasze wydarzenie przeważnie realizują wtedy swój urlop i przedłużają swój pobyt nawet do tygodnia. Ponadto przez cały rok prowadzona jest promocja Białki Tatrzańskiej i regionu. 

Ponadto Hunt Run wyróżnia organizacja biegów dla rodzin - Family Dzik. Jest to bieg przeznaczony dla rodziców i dzieci, jest alternatywą do kolejnych nudnych wakacji. Mobilizuje rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi. Pokonywanie przeszkód łączy, zacieśnia więzi rodzinne i niekiedy łamanie barier dziecko – rodzic.